CV

Selvstændig praksis – underviser – skribent

Michael Sander Loua, f. 1959.
Gift med cand.psyk. Inge Loua siden 1988.

Psykomotorisk terapeut (1988).
Efteruddannelse i sexologisk rådgivning gennem etårig basisuddannelse i klinisk sexologi (2012) og efterfølgende to-årig rådgiveruddannelse (2014) incl supervision gennem Dansk Forening for Klinisk Sexologi, DACS.
Efteruddannelse i Psykomotorisk stress- og traumebehandling, PMST v. Jacob Kongshaug, (2019-)
Underviser i sexologi v. Københavns Professionshøjskole (2017-)
2016-2018 formand for DACS.

Sexologi er et spændende, tværvidenskabeligt men på mange felter uopdyrket, fagområde, der favner medicin, psykologi og sociologi, og kræver stor indsigt i basal anatomi, fysiologi, neurologi m.v.

Menneskets seksualitet er kontekstuel, dvs. skal forstås i en sammenhæng: biologisk, evolutionært, historisk, kulturelt og politisk/økonomisk. Sexologiske problemer kan være komplekse og løsningen på problemerne kan sjældent koges ned til ‘mere frækt undertøj’.

Det kan være et lærerigt ‘detektivarbejde’ at finde ud af, om henvendelsesproblemet er biologisk/medicinsk betinget, psykologisk/relationelt eller om det skyldes forhold i omgivelserne f.eks. livsstil, økonomi, arbejdssituation, stress. Ofte er det en kombination af faktorer.

Jeg har særlig viden inden for krop og kommunikation. I min verden er der en tæt forbindelse mellem seksuel bevidsthed og kropsbevidsthed. Kroppen er med os hele tiden, og kroppen er en fremragende ‘turguide’, også i forbindelse med sex.

Andre kvalifikationer

  • Supervisionsgruppe hos psykoterapeut Sverre Stokke
  • Supervision ved Dansk Forening for Klinisk Sexologi, DACS.
  • Supervisionsgruppe hos Jacob Kongshaug (2019-)
  • Deltaget ved sexologiske årsmøder i NACS 2013 (DK), 2015 (IS), 2016 (EST), 2017 (N).
  • 2012-18 bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Klinisk Sexologi, DACS
  • Erfaringer fra seksuelle subkulturer
  • Aktiv i den sexologiske og kønspolitiske debat med debatindlæg i bl.a. Politiken og Kristeligt Dagblad
  • Presse: ‘Frygt ej: du kan sagtens tåle porno‘, ‘10 ting du ikke vidste om penis‘ m.fl.
  • Skribent til ‘Mandeklummen’ i Ekstrabladet