En god dag for transkønnede

Kategoriseret under LBTQ og tagget med , , .

Fra 1. september er det muligt for transkønnede at foretage juridisk kønsskifte. Det betyder, at transkønnede nu får mulighed for at ændre deres cpr-nummer og dermed får adgang til ny fødselsattest, pas, kørekort og andre personlige dokumenter.

’Folketinget har ved 3. behandling den 11. juni 2014 vedtaget lovforslag nr. L 182 om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Loven træder i kraft den 1. september 2014’. Det skriver Det centrale personregister på sin hjemmeside cpr.dk

Det fremgår videre, at ’Når loven træder i kraft den 1. september 2014, bliver det muligt for transkønnede at få tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter, som f.eks. fødselsattest, pas og kørekort’.

For at få ny cpr-nummer skal den transkønnede ansøge og skriftligt begrunde sin oplevelse af at tilhøre det andet køn. Desuden skal ansøgeren efter en betænkningsperiode på seks måneder skriftligt bekræfte ansøgningen. Ansøgere skal være fyldt 18 år.

Tillykke!

Hilser venligst
Michael Loua

Læs mere om juridisk kønsskifte på https://cpr.dk/service/nyheder/2014/jun/transkoennede-faar-mulighed-for-at-faa-tildelt-nyt-personnummer/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *