En sort dag for handicapsex

Kategoriseret under Handicap og tagget med , , .

Torsdag den 2. maj var en sorgens dag for sex til handicappede. Regeringen har med virkning fra 2. maj ændret serviceloven, som tidligere gjorde det muligt for handicappede at få hjælp til at købe rigtig menneskesex hos sexarbejdere. Ifølge den ændrede ’Vejledning om seksualitet’ (Socialministeriet 2001) er plejepersonalet ikke længere forpligtet til at yde denne hjælp.

Vi lader debatten for eller mod sexarbejde hvile et øjeblik.

Handicappede er også en slags mennesker, eller hvad? Handicappede har i hvert fald en lige så stærk libido, som mennesker, der ikke er mærket af et handicap. Men institutionsanbragte handicappede har ikke i samme grad mulighed for at udleve deres seksuelle lyster som ’os andre’. Den tidligere sociallov forpligtede personalet til at hjælpe den handicappede med at kontakte en sexarbejder, såfremt dette var et ønske.

Det vil sige, at menneskers ret til at have en seksualitet blev pålagt plejepersonalet som et arbejdsmæssigt forlangende. Personalet måtte følgelig udvikle færdigheder og flytte personlige grænser svarende hertil.

Nu har regeringen sat en stopper for denne mulighed. Årsagerne til vedtagelsen er mest sandsynligt et dygtigt pres fra prostitutionsmodstanderne, der finder prostitution nedværdigende og kriminalitetsfremmende.

Vi lader denne diskussion henstå et øjeblik endnu.

Ved at fratage handicappede mulighederne for at købe sex, gør et politisk flertal håndført af en lille gruppe idealister sig til formyndere over en gruppe mennesker, hvis uheld er at de er født med eller har erhvervet sig et handicap.

Men de er jo stadigvæk mennesker for f…..! Der spiser og sover og skider som alle os andre. Og har seksuelle lyster og behov.

Kan vi sige at ideologien i dag har sejret over et menneskeligt hensyn?

Hvorfor er det lige retten til hjælp til sex, der skal beskæres? Det næste der skal fjernes er vel retten til at se pornofilm, eller film overhovedet. Tænk hvis de får lyster! Skal vi skære helt til benet må vi også hellere fjerne pølser fra middagsbordet.

Med beslutningen skåner vi plejepersonalet for en måske prekær arbejdsudfordring, og så statuerer vi et anslag mod prostitution.

Hvis interesser og behov skal stå forrest? De handicappedes eller personalets? Det er vel de handicappede vi skal hjælpe. De må leve med udfordringer, som vi andre er skånet for. Lysten til og behovet for sex forsvinder jo ikke bare fordi man er handicappet. Det er ikke alene naivt at tænke sådan, der er groft nedvurderende.

Det var formentlig en af de lettere politiske sejre. Idealisterne har talt længe og varmt for deres sag, og de berørte giver ikke megen modstand. Mange af dem kan ikke tale! Og ingen ’pæne’, mennesker rejser sig og siger at ’sexarbejde er i orden’. Omsorgen for de handicappedes seksualitet lider i dag en skamfuld død.

Vi lader nu de handicappede(s) stå og ser lidt på prostitutionsdebatten.

Ofte henvises i debatten til Sverige, hvor det er blevet kriminaliseret at købe sex. Fra Sverige lyder det, at det går ad h til. Købesex er blevet flyttet fra det synlige til det usynlige. Det har betydet en forråelse af købesex, sexarbejderne er mere udsatte end tidligere og ordensmagten har fået sværere ved at kontrollere sexarbejde. Væk er købesex imidlertid ikke.

Socialforskningsinstituttet, SFI, der under den tidligere VK-regering fik en ‘newspeak fernis’ og nu hedder ’Nationalt Center for Velfærd’, har for nylig undersøgt og dokumenteret forekomsten og udbredelsen af sexarbejde i Danmark. Undersøgelsen viser, at det overvejende flertal af sexarbejdere arbejder under sikre forhold, har valgt deres arbejde af egen fri vilje og er tilfredse med deres arbejde.

Men det skal væk, skal det. Vi vil ikke se på det griseri. Føj!

Der er stadig mørketal omkring gadeprostitution, som fortrinsvis udføres af importerede sexslaver (trafficking). Den del af prostitutionen vedrører mennesker som udfører deres arbejde under tvang, trusler om vold og er indiskutabelt kriminelt. Kriminelle bagmænd scorer kassen på disse kvinders nød, og det er bare ikke i orden.

Status: Anti-prostitutionisterne har vundet en lille sejr. Snavs er fejet væk fra gaden.

Godt man ikke er svært handicappet!

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *