Rådgivning til smertepatienter

Den sexologiske rådgivning til smertepatienter har som udgangspunkt at bruge ressourcerne til at arbejde med vanskelighederne og at finde nydelsen som kan modgå smerten. Udgangspunktet er, at der er en (udfordret) seksualitet i relationen. Hvis seksualiteten er helt borte og der kun er svage spor af en længsel, må udviklingsprocessen begynde dér.

Sådan foregår det

Rådgivningen består af følgende:

Afdækning af kroppens smertegeografi med afspændingspædagogiske greb og metoder. Her undersøges og beskrives smertens omfang, udbredelse, styrke og oplevelseskvalitet blandt andet med henblik på at finde ressourcefyldte kropsområder med relativt mindre smerte. De mindst smertepåvirkede områder kan blive udgangspunkt for ny intimitet og seksualitet.

Et rådgivningsforløb for smertepatienter strækker sig over mindst tre konsultationer og indeholder:

1. gang
Indledende samtale efterfulgt af afspændingspædagogisk kropsbehandling.
Varighed: 1,5 tim. (medbring løstsiddende træningstøj, joggingtøj eller lignende)
Optimalt sker samtalen og kropsbehandlingen med eventuel partners tilstedeværelse og medvirken.

2. gang
Opfølgende rådgivningssamtale med hovedfokus håndtering af smerten hos den smerteramte (hvordan lever du med smerten?) og på indbyrdes kommunikation.
Varighed: ca. 45 min.
Optimalt sammen med partner

3. gang
Introduktion til at finde og arbejde ud fra kroppens mulige glæde ved berøring og bevægelse, herunder rådgivning om forskellige kontakt-, berørings- og stimulationsformer.
Varighed: ca. 45 min.
Helst sammen med partner

Supplerende samtaler sker efter aftale.

Ring og aftal tid på tlf. 2028 6266