Sådan foregår sexologisk rådgivning

Rådgivning har tre perspektiver:

1. Fortid

Præsentationen skal udrede, om henvendelsen skyldes noget i kroppen, noget i personligheden, noget i livssituationen eller noget i forholdet, ofte i kombination.

2. Nutid

Rådgivningen har fokus på løsninger. Vejledning og træning med brug af ny viden, værktøjer og hjælpemidler

3. Fremtid

Afslutningen har langsigtet perspektiv. Hjælp til fastholdelse af udvikling.

Et rådgivningsforløb kan vare fra ½-1 time til mange uger, måske måneder alt efter henvendelsens omfang og kompleksitet.

Rum og rammer

Mit samtalerum er udstyret med tre stole, et bord, en bogreol og en tavle til at skrive på. Vi sidder overfor hinanden mens vi taler.

I forløbet kan kropsbehandling og afspændingsøvelser desuden indgå. Det foregår stående på gulvet eller liggende på en rullemadras, hvor du er iført træningstøj under hele behandlingen.

Hver session varer knap 60 minutter – for par ca. 1½ time – og begynder med præsentation/siden sidst, derpå den undersøgende samtale og rådgivningen. Sessionen afsluttes med opsamling og evt. vejledning om hjemmearbejde. Sexologisk rådgivning handler i høj grad om forandring, og meget forandring sker mellem samtalerne, når I øver den nye viden. Læs mere om forløbet af den enkelte samtale.

I nogle tilfælde af rådgivning kan svarene være næsten selvindlysende og give hurtige løsninger. Se casen med ‘seksuel planlægning‘ nedenfor.

Samtaleemner

  • lyst-ulyst
  • drømme og fantasier
  • særlige ønsker og behov
  • smerte og ubehag
  • fysik og forventninger
  • utroskab og jalousi
  • mindreværd og præstation
  • sygdom og handikap
  • vrede og irritation

Eksempel på rådgivning

Et par i fyrrerne henvender sig fordi de gerne vil have mere sex. De har begge krævende jobs, tre teenagebørn med lektier og skole-hjemsamtaler og de har flere fritidsaktiviteter. På nær den manglende sex og kropskontakt beskriver de deres forhold som velfungerende.

De fortæller om træthed og manglende lyst, men der er ingen mistanke om bagvedliggende sygdom, så vi kigger i stedet på hvordan de ikke er sammen, fordi de har så meget at gøre. Jeg foreslår, at vi sammen laver en ugekalender med alle deres aktiviteter, incl sove og stå-op tider. Det bliver tydeligt for parret, at de kun har tid til hinanden, hver torsdag aften efter 22.30, hvor de begge er trætte.

Som hjemmeopgave skal de lave en sex-venlig kalender med plads til nærhed og intimitet, som går forud for sex. Jeg minder dem om, at planlagt sex, kan være OK. Jeg foreslår desuden, at de i begyndelsen skiftes til at invitere, så ansvar og frihed fordeles ligeligt. Det er ikke rart at fravælge aktiviteter, som også er rare, men hvis de vil have mere sex i deres forhold, er det nødvendigt.