Tankemylder og kærtegn

Kategoriseret under Kroppen og tagget med , , , , , , , , .

En del mennesker har svært ved at være seksuelt nærværende på grund af forstyrrende tanker. Med lidt øvelse og træning kan kærtegn, det som er allersværest, blive en vej tilbage til nærværet.

Som beskrevet i et tidligere indlæg, kan vores seksualitet skifte orientering mellem væren og retning. Væren-tilstanden er nydelsen ved at berøre og blive berørt uden andet mål end nydelse, hvor opmærksomheden følger hænderne og hudkontakten. I retningstilstanden ændrer bevægelserne og berøringerne intention, for de vil noget mere. Målet bliver mere ophidselse, mere spænding. Skiftet kan være en show-stopper, hvis man ikke er med. ’Det er for tidligt, jeg er ikke klar til at gå videre’.

Det er min påstand, at væren-tilstanden uden mål giver os mulighed for at komme tilbage til det kropslige nærvær, hvis der undervejs opstår forstyrrende tanker.

De forstyrrende tanker kan enten skyldes, at vi er under pres fra virkeligheden, og at der reelt er for meget at gøre: forberedelse til gæster i weekenden, indkøb af fødselsdagsflag, den utætte tagrende, de ubetalte regninger og andre presserende sager. Tankerne kan også skyldes, at vi ønsker os væk fra kontakten og intimiteten og kan være en slags dissociation, en psykologisk flugtmekanisme, som nervesystemet tyer til, når kamp eller flugt ikke er muligt.

Det er vigtigt at kende forskellen på, om tankerne er irriterende forstyrrelser eller om tankerne er alarmsignaler fra nervesystemet. Det første kan klares med mindfullness og nærværstræning. Det andet er alvorligt: Hvis vi ikke reagerer på nervesystemets alarmsignaler, risikerer vi at begå overgreb mod os selv, hvilket, i bedste fald, resulterer i tilbagetrækning fra kontakten, i værste fald ødelægger vores fornemmelse for, hvad der er i orden og ikke i orden.

Hvis tankerne blot er forstyrrelser fra en presset hverdag, kan kropsligt nærvær uden retning hjælpe os med at komme ud af tankerne og ned i kroppen.

Med lidt øvelse, ’når vi efter ferien kommer op i 2.’, kan det kropslige nærvær med retning, lad os bare kalde det liderlighed, hjælpe os med det samme: at komme ud af tankerne og ned i kroppen.

De kropslige berøringer virker på samme måde som mindfullness, hvor særlige opmærksomhedsteknikker hjælper os med at få sendt de forstyrrende tanker ud af vores opmærksomhed. Skyer bliver ofte brugt som et billede, hvor de tankerne, hver gang de opstår, lægges op på en lille sky, som glider ud mod horisonten og til sidst forsvinder. Den slags træning i at flytte opmærksomheden kan hjælpe mennesker, som lider af bla angst.

Hvis du har erkendt, at du plages af forstyrrende tanker, kan du bruge dine egne eller den andens kærtegn, på samme måde som skyen bruges i mindfullness. I denne øvelse kræver det dog, at du har en aftale med din partner, som her er din hjælper, om, at kærtegnene ikke må få en retning. I skal skabe et rum uden forventningspres, hvor du ikke pludselig skal til at levere mere lyst og mere liderlighed.

Aftale med partner

Du skal have hjælp fra din partner til at flytte din opmærksomhed, og det kan kræve en aftale om samvær, hvor I har kropskontakt uden retning.

Sådan genkender du det: Du mærker hånden på din hud, lad os sige på låret. Hånden bevæger sig i langsomme strøg eller fingrene tegner krusseduller.
Det er egentlig ok behageligt, men så begynder tankerne om husleje, 2 kilo kartofler, emhætten, der rasler, børnene har fået orm, er jeg blevet for tyk…

Hvis du i den situation i stedet vælger at fastholde opmærksomheden på hånden eller fingrene, vil tankerne glide i baggrunden. Det centrale ord er ’vælger’, for du skal vælge, dvs beslutte at flytte din opmærksomhed, og det kan man godt.

For eksempel skal du lige nu tænke på et punkt øverst på næseroden og mellem dine øjne, og fastholde opmærksomheden 2 sekunder. Lykkedes det? Hvis du kunne det, så kan du også flytte din opmærksomhed fra dine tanker til kroppen.

Vi nærmer os en øvelsesbeskrivelse…

I den sensuelle berøringskontakt uden retning og uden forventninger er opgaven at flytte din opmærksomhed fra tankerne og ned til den berøring, som foregår lige nu. Hver gang du bliver opmærksom på tanker, skal du flytte opmærksomheden.

Din partners rolle er at hjælpe dig med noget, som er svært, og det skal være langsomt. L-a-n-g-s-o-m-t, ellers kan du ikke følge med.

Vær opmærksom på din hud under hånden. Hvordan er det? Flyt din opmærksomhed hen til hudkontakten. Du skal bare lægge mærke til hvad der er: Er det varmt, koldt, roligt, sitrende, flydende eller fast. Har berøringen en farve, har berøringen en lyd? Vores oplevelse af påvirkning, det jeg kalder vores sansninger, kan have mange skøre udtryk.

Læg også mærke til hånden som berører dig. Hvordan er den? Glat, ru, blød, fast, varm, kold? Læg mærke til området mellem hånden og huden, og læg mærke til områderne lige uden for hånden, eller der hvor hånden var for et øjeblik siden.

Hvis du begynder at tænke på, hvor hånden skal hen eller hvordan den skal røre anderledes, får dine tanker retning, og retning er forbudt lige nu, og så skal du sende opmærksomheden tilbage til det som sker. Lige nu. I kontakten. Hvordan er der? I berøringen.

Den fokuserede opmærksomhed på berøringens kontakt, tryk, temperatur og bevægelse er så krævende, at der ikke er plads til tanker. Din partner kan hjælpe dig ved at ændre berøringskvaliteten gøre berøringen lidt fastere eller fjerlet, måske helt uden fysisk kontakt, lidt hurtigere eller endnu langsommere.

Læg mærke til hånden, og læg mærke til dine reaktioner. Hvis du altså kan lægge tankerne bort om at skulle noget bestemt, for du skal ikke noget. Kun træne din opmærksomhed og træne dine færdigheder til at rumme berøring.

Det er meget forskelligt, hvor længe vi kan være i kontakten. Nogle kan være i den intense kontakt i to minutter, andre kan være i det i to… år, fordi det er så vidunderligt. Uanset om du kan være i den tankefri kontakt i to minutter eller fem eller treogtyve, så lærer du noget om dig selv.

Hvis du ønsker at kunne være i det kropslige nærvær, men har svært ved det, kan du jo overveje, hvordan det skal være for dig, så du træner din færdighed til berøring.

Ville det hjælpe med en lille pause? Ville det hjælpe at flytte hånden til andre dele af kroppen. Hvordan skal det være for dig, så du kan være i kontakten og uden forstyrrende tanker.

Ville det hjælpe dig til at slippe tankerne, hvis det er dig, som giver berøringerne? Sådan kan man jo godt have det.

Målet er, at du lærer at slippe de forstyrrende tanker, så du kan blive mere nærværende i kontakten. Hvornår og hvordan i udfører det er kun rammerne for øvelsen, og dem har du naturligvis indflydelse på.

Regler

  • HUSK: Ingen retning på berøringerne, intet mål om ophidselse, liderlighed og ingen forventninger til at hoppe på. Så skal øvelsen afbrydes. Den nye vej skal I være enige om
  • Aftal øvelsens længde
  • Aftal, om din hjælper må ændre berøringerne
  • Aftal, om der er hudområder, som ikke må berøres. Du bestemmer! Beslutningen kan altid laves om, når du giver tilladelse.
  • Beslut, om du vil forhandle med din hjernes opmærksomhed, om du vil vælge at flytte din opmærksomhed fra tanker til hudkontakt
  • Følg hudkontakten
  • Følg hudkontakten
  • Følg hudkontakten…
  • Din hjælper må gerne sige stop, hvis det bliver for overvældende.

Tal om det, når I har sluttet øvelsen. Hver af jer fortæller i fem minutter. Uden at blive afbrudt. Bare fortæl, hvordan det var for dig. Ikke dine tanker om, hvad den anden gjorde. Det er ikke vigtigt her.

Bagefter må du gerne samle dine tanker om eller skrive ned, hvad du lærte. Hvad fik du øje på, hvad kom du i kontakt med.

Se om det kan hjælpe dig.

Hvis det er for svært, eller hvis du møder noget som er svært, er du velkommen til at skrive på mlo@elskeriet.dk eller ringe til mig på tlf 2028 6266

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *